Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Marloes Meeusen, inzake de website Glamourmoes.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Marloes Meeusen en de verwerkingen via onze website Glamourmoes.nl, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Marloes Meeusen respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Marloes Meeusen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Marloes Meeusen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy statement en disclaimer te raadplegen.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van Glamourmoes.nl is een belangrijke taak voor ons. Door de informatie en de diensten op Glamourmoes.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Glamourmoes.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit een is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via cookies registreren, bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Voor bezoekers die gebruik maken van het contact formulier op onze website vragen wij de volgende gegevens:

Naam contactpersoon (verplicht): om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken

Email adres (verplicht): om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw vraag/ reactie

Uw gegevens worden door Marloes Meeusen zorgvuldig opgeslagen en alleen gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren of te voorzien van informatie. Uw email adres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dit per email aan ons doorgeven.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Marloes Meeusen. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Marloes Meeusen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dit per email aan ons doorgeven.

Bewaartermijn

Marloes Meeusen bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

GEBRUIK COOKIES

Glamourmoes.nl plaatst cookies bij bezoekers. Wij hanteren deze handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die onze site zo interessant maken voor elke bezoeker. Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op onze website. Wij houden tevens bij welke informatie de browser deelt. Deze informatie helpt Marloes Meeusen om onze website Glamourmoes.nl beter en klantvriendelijker te maken.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of email adres, uit cookies worden herleid.

Indien u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u er voor kiezen om deze uit te schakelen. U kunt deze mogelijkheid uitschakelen via uw browser. Houd u er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt

Om u inzicht te geven in de informatie die opgeslagen wordt, hebben wij de cookies voor u op een rij gezet. U vindt hieronder cookies bij naam en met hun functionaliteit omschreven.

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je
winkelmandje hebt gestopt.

– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor
statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

• het aantal unieke bezoekers
• hoe vaak gebruikers de site bezoeken
• welke pagina’s gebruikers bekijken
• hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
• bij welke pagina bezoekers de site verlaten

– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

– Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke
artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies
bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

Het is mogelijk dat derde partijen cookies plaatsen op de website Glamourmoes.nl van Marloes Meeusen. Deze cookies zijn niet te beïnvloeden door Marloes Meeusen.

Glamroumoes.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. Wij moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

DISCLAIMER

Gebruik van de website Glamourmoes.nl van Marloes Meeusen betekent de volledige aanvaarding en instemming met onze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden  ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Marloes Meeusen niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Aan de inhoud van Glamourmoes.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

De op de website Glamourmoes.nl getoonde informatie wordt door Marloes Meeusen met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is. Marloes Meeusen behoudt zich het recht om de website Glamourmoes.nl te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Marloes Meeusen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

AANSPRAKELIJKHEID

Marloes Meeusen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website Glamourmoes.nl en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de website aanwezige informatie. Marloes Meeusen is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de website kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderzins.